HİZMETLER

Çeki Demiri Projelendirme

Araçlarınıza çeki kancası (çeki demiri) ilavesi yaptırmanız halinde yetkili araç proje mühendisi tarafından projelendirilmesi ve ruhsata işletilmesi gerekmektedir. Firmamız tarafından çeki kancası (çeki demiri) ilavesi satış, montaj ve projelendirme yapılmaktadır.

kolaj1

Araç Çeki Kancası İlavesi İşlemlerinde İzlenmesi Gerekenler

Öncelikle Tadilat yapılacak Araca ait E belgeli Çeki Demiri (Her araca, tipe vemodele göre değişiklik arz eder)  bulunup bulunmadığını Tesip etmek için İrtibata Geçiniz.

Çeki Kancasının Kullanım Amaçları

- Yük römorku çekme için

- İş amaçlı kullanılan ekipmanları çekmek için

- Tekne römorku çekme için

- Bisiklet taşıyıcı aparatı bağlanabilmesi için

Daha kusursuz ve güvenilir hizmet verebilmek için aracınıza ait çeki kancasının montajını yaparak projenlendiriyoruz.

Çeki Demiri Mevzuatı

Ülkemizde ve AT üyesi ülkelerde araç üzerindeki mekanik çekme tertibatlarına uygulananmevzuat 94/20/AT yönetmeliğidir. Bu yönetmelik her araca, her tipe ve modele göre imaledilen çekme tertibatlarının tüm mühendislik deneylerini kapsamaktadır. Montaj talimatı, edökümanı ve ürün üzerindeki etiket değerleri bu deneylerin verilerinde ( örneğin 2 milyondevir dinamik titreşim deneyi, kütle ve boyut deneyleri ) ortaya çıkmakta ve aracınızauygunluğu tevsik edilmektedir. Almış olduğunuz ve talep ettiğiniz ürünün aracınıza uygun edökümanını, montaj talimatını ve bunlara uygun çeki demiri üzerindeki etiketlemesini ısrarlatalep ediniz. Aksi takdirde o ürünün sahte ve mevzuat dışı olduğu aşikardır.

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ MEKANiK BAĞLANTI TERTiBATLARI VE BUNLARIN ARAÇLARA YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (94/20/AT)  http://sgm.sanayi.gov.tr/Files/Mevzuat/94-20-09062010151631.pdf linkinde ulasabilirsiniz.

Noter İşlemleri

Aracınıza monte edilen E belgeli çeki demiri AİTM ve karayollları trafik kanununa göre makina mühendisimiz tarafından proje hazırlanarak Türk Standartları Enstitüsü Tarafından incelenerek onaylarınır.Onaylanan evraklar Tüvtürk tarafından görüntüye girer ve trafik şube tarafından ruhsata işlenir.

Çeki Demirinde Dikkat edilmesi gereken hususlar.

Belgesiz ve gerekli testlerden geçmeyen ürünler mal ve can kaybına yol açmaktadır.Yan sanayi veya kendi imkanlarınızla yapacagınız veya yaptıracagınız ceki demirleri araca işlenmemektedir.Çeki demirinin ruhsata işlenmiş olmasına özen gösterin.Aksi takdirde herhangi bir kontrolde cezai işleme tabi tutulacak, herhangi bir kaza anında asli kusurlu sayılabilecek, aracınız sigorta veya kasko kapsamı dışı kalacaktır.