HİZMETLER

Okul Taşıtından Düşürme Projesi

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ'nin 14. maddesi 1. bendinde yer aldığı şekliyle “Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından küçük olmalıdır (oniki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.  

Aracınız 12 yaşını doldurmuş ise tadilat projesi ile okul taşıtı ifadesini ruhsattan sildirmeniz gerekir. Okul taşıtı projesi ile bu işleminiz bir gün içinde gerçekleşir. Türkiye'nin her yerine yaptığımız proje çalışmalarımızdan faydalanın.