HİZMETLER

Hidrolik Üst Yapı Projelendirme

Tam ve tamamlanmış araç belgesi bulunan araçlarda yükün ve işin özelliğine göre; damper kasası, ahşap kasa, …., vidanjör, itfaiye, yol süpürme ekipmanları, vinç v.b. üst yapılar AİTM Ek 8’e uygun olacaktır.

Hidrolik aksama sahip üst yapı tadilatlarında Teknik Dosya Uygunluk Yazısı, Taahhütname ve CE Uygunluk Beyanı aranacaktır.

Projesi Yetkili Araç Proje Mühendisleri tarafından hazırlanıp, TSE Araç Proje müdürlükleri tarafından onaylanır.